รุ่ง รังสิต ซื้อขายแลกเปลี่ยนเบอร์สวย ทะเบียนสวย

ทะเบียนสวย

ทะเบียนสวย VIP | ทะเบียนรถ VIP | ทะเบียนสวย ป้ายกราฟฟิค | ทะเบียนสวย VIP 9898 | ทะเบียนสวย รถกระบะ | ทะเบียนสวย รถตู้ | ทะเบียนสวย รถมอเตอร์ไซด์ VIP | ทะเบียนสวย รถมอเตอร์ไซด์ VIP 

 

ทะเบียนสวย ทะเบียนรถ VIP

ญฐ    10  

xx    00 

1กบ    12 

5กง   14 

ราคา 165,000 บาท ราคา บาท ราคา 120,000 บาท ราคา 45,000 บาท 

4กก   14 

xx    00 

ชบ    17 

ฐท    17 

ราคา 145,000 บาท   ราคา บาท ราคา 99,000 บาท ราคา 99,000 บาท

พอ    17 

ษน    19 

ฆษ     19 

ชฬ    20 

ราคา 145,000 บาท ราคา 185,000 บาท ราคา 99,000 บาท ราคา 95,000 บาท

ภร    21 

ญห   21 

พท     23 

ฐฉ    23 

ราคา 125,000 บาท ราคา 85,000 บาท  ราคา 145,000 บาท ราคา 135,000 บาท

ขล     24  

พง     25  

พง     26  

xx    00 

ราคา 195,000 บาท ราคา 145,000 บาท  ราคา 145,000 บาท  ราคา 145,000 บาท

ศค     27 

ฐจ     27 

ขล     27 

ฆฒ    27 

ราคา 145,000 บาท ราคา 165,000 บาท  ราคา 99,000 บาท ราคา 145,000 บาท

ฉน     27 

กท     28 

ธง     30 

ศฐ    34 

ราคา 175,000 บาท ราคา 220,000 บาท ราคา 135,000 บาท  ราคา 220,000 บาท

5กย   34 

ภอ     36 

ขว    36 

ฆง    42 

ราคา 35,000 บาท ราคา 99,000 บาท    ราคา 99,000 บาท  ราคา 99,000 บาท 

ฌฐ    42 

งร    45 

ฉธ    51 

ฆฉ    54 

ราคา 99,000 บาท  ราคา 245,000 บาท    ราคา 145,000 บาท   ราคา 99,000 บาท

ฉท     54 

ขน     56 

จอ    56 

ษก    56 

ราคา 220,000 บาท ราคา 185,000 บาท.   ราคา 125,000 บาท  ราคา 125,000 บาท 

ขน     59 

ภน     63 

ธจ    63 

พก   65 

ราคา 175,000 บาท ราคา 195,000 บาท  ราคา 165,000 บาท   ราคา 195,000 บาท

ญธ     65 

ฉพ     68 

1กอ   68 

1กฆ   69 

 ราคา 195,000 บาท ราคา 95,000 บาท ราคา 135,000 บาท ราคา 155,000 บาท

พบ    70

ศษ    84

ฆย    86

1กค  86

ราคา 95,000 บาท  ราคา 55,000 บาท  ราคา 85,000 บาท  ราคา 55,000 บาท 

ฎท    89 

ศฐ     92 

ศฐ     94 

ฆล  108 

ราคา 195,000 บาท  ราคา 195,000 บาท     ราคา 195,000 บาท        ราคา 59,000 บาท

ฆบ    191 

5กฐ    200

พร    250 

ศฐ   320 

ราคา 145,000 บาท ราคา 55,000 บาท ราคา 195,000 บาท ราคา 145,000 บาท

ฆส    321 

พร    368 

ศฐ    454 

ฆล   454 

ราคา 29,000 บาท ราคา 195,000 บาท ราคา  155,000 บาท  ราคา  45,000 บาท

จษ    484 

กท    654 

ขข    695 

ญง    696 

ราคา 39,000 บาท ราคา 135,000 บาท ราคา 145,000 บาท ราคา 45,000 บาท

ศศ   718

สฮ    954 

ขง   964 

พร   981 

ราคา 195,000 บาท  ราคา 45,000 บาท ราคา 39,000 บาท ราคา 250,000 บาท

กบ   1688 

ภจ   1688 

1กร  2220

2กบ  2226 

ราคา  195,000 บาท ราคา 99,000 บาท ราคา 19,000 บาท จองแล้ว

จจ  2525 

ธอ  2727 

1กท  3330 

ฉฉ  3443

ราคา 195,000 บาท ราคา 65,000 บาท ราคา 19,000 บาท  ราคา 95,000 บาท.

2กร  3777

กก  4141

2กร  4333 

1กท 4333 

ราคา 19,000 บาท ราคา 155,000 บาท ราคา 19,000  บาท ราคา 19,000 บาท

 พร  4343  

2กท  4443 

xx  0000 

กน  4545 

ราคา 95,000 บาท  ราคา 19,000 บาท ราคา บาท ราคา 295,000 บาท

กห  4555 

1กร  4777

กน  5454

ฐค  5454 

ราคา 65,000 บาท ราคา 19,000 บาท ราคา 250,000 บาท  ราคา 65,000 บาท

ฆม 5595

2กบ  6444

2กผ 6555

3กก 6665

ราคา 35,000 บาท ราคา 19,000 บาท ราคา 19,000 บาท ราคา 35,000 บาท 

ฆฒ  6667 

1กก  6676

2กบ  7222 

1กก 7444 

ราคา 35,000 บาท ราคา 35,000 บาท ราคา 19,000 บาท ราคา 35,000 บาท

1กท  7666 

ธค  8811

พก  8811

ฐน  8889

ราคา 19,000 บาท ราคา 155,000 บาท ราคา 155,000 บาท  ราคา 99,000 บาท  

ศฐ  9789 

ศร   9899

ฉล  9944 

พก  9955 

ราคา 95,000 บาท  ราคา 195,000 บาท ราคา 45,000 บาท ราคา 155,000 บาท 
กลับสู่ด้านบนสุด
ทะเบียนสวย ป้ายกราฟฟิค

2กจ   

2กส   2 

4กฉ    4 

4กฌ   5  

ราคา 350,000 บาท ราคา 255,000 บาท ราคา 255,000 บาท ราคา 255,000 บาท

ฆม    77 

1กร  123 

4กภ  444 

4กม  444 

ราคา 650,000 บาท ราคา 195,000 บาท ราคา 295,000 บาท ราคา 295,000 บาท  

ญช 678

3กฎ 1000

3กจ  1313 

3กฉ 1313 

ราคา 195,000 บาท   ราคา 195,000 บาท  ราคา 45,000 บาท   ราคา 45,000 บาท 

1กษ  2222 

2กฮ  2424

2กบ  2442

4xx  000

ราคา 490,000 บาท ราคา 65,000 บาท ราคา 55,000 บาท ราคา บาท

ฆร  3000 

1กษ  4141

1กฮ 4141

1กท 4242 

ราคา 85,000 บาท  ราคา 45,000 บาท ราคา 45,000 บาท  ราคา 195,000 บาท

2กม  4242

2กบ 4242

2กฮ 4242 

2กส 4242 

ราคา 65,000 บาท ราคา 75,000 บาท ราคา 65,000 บาท ราคา 65,000 บาท

2กฬ 4242

1กต 4545

4กน 5555

1กส 6767

ราคา 65,000 บาท          ราคา 95,000 บาท         ราคา  295,000บาท ราคา 29,000 บาท

2กก 6969

1กศ  7171 

1กษ 7171

ญต  8000 

ราคา 125,000 บาท ราคา 45,000 บาท ราคา 45,000 บาท  ราคา 195,000 บาท
กลับสู่ด้านบนสุด
ทะเบียนสวย รถกระบะ

1ฒก   1  

ฒห   1 

ฒอ   69

ฒผ  99 

ราคา 450,000 บาท ราคา 75,000 บาท ราคา 65,000 บาท  ราคา 55,000 บาท

ถห   222 

ถห  222

ฒท   300

ณพ  444

ราคา 45,000 บาท ราคา 45,000 บาท ราคา 19,000 บาท ราคา 45,000 บาท

ฒต  2222 

 

ยบ 8888

ฒห 8888

ราคา 85,000 บาท   ราคา145,000 บาท ราคา 125,000 บาท
กลับสู่ด้านบนสุด
ทะเบียนสวย รถตู้

ฮท   500  

นฉ  789  

นม  3993

ฮย  4455

ราคา 45,000 บาท ราคา 185,000 บาท   ราคา 75,000 บาท ราคา 85,000 บาท

ออ  6565 

อง  7000 

นห 8000

ฮพ  8686 

ราคา 135,000 บาท ราคา 135,000 บาท ราคา115,000 บาท ราคา 65,000 บาท
กลับสู่ด้านบนสุด
ทะเบียนสวย รถมอเตอร์ไซด์ VIP

นนน

2

อวบ

2

สบม

2

xxx

0

อรท

2

ราคา 145,000 บาท ราคา 55,000 บาท ราคา 45,000 บาท. ราคา   บาท  ราคา 22,000 บาท.

ออม

3

ออย

3

อออ

3

ยยย

3

นนน

3

ราคา 65,000 บาท ราคา 65,000 บาท ราคา 145,000 บาทฺ ราคา 145,000 บาท   ราคา 155,000 บาท

ออล

4

xxx

0

xxx

0

ออม

4

อลท

4

ราคา 29,000 บาท ราคา บาท ราคา บาท ราคา 65,000 บาท ราคา 25,000 บาท 

อธง

4

อวย

5

พวน

5

ยขก

6

ออย

6

ราคา 25,000 บาท. ราคา 65,000 บาท  ราคา 35,000บาท ราคา 22,000 บาท ราคา 65,000 บาท

ออม

7

มขธ

7

อวบ

7

อจฉ

7

ลษค

8

ราคา 65,000 บาท ราคา 25,000 บาท ราคา 55,000 บาท ราคา 25,000 บาท ราคา 35,000 บาท.  

อษธ

8

xxx

0

นวน

8

ษคจ

8

xxx

0

ราคา 35,000 บาท  ราคา บาท ราคา 55,000 บาท ราคา 35,000 บาท.  ราคา บาท  

อออ

10

อวบ

11

ออย

11

อมต

11

xxx

00

ราคา 95,000 บาท  ราคา 45,000 บาท  ราคา 65,000 บาท  ราคา 45,000 บาท ราคา บาท 

ออย

13

สวย

13

อออ

14

สสส

15

สวย

17

ราคา 55,000 บาท  ราคา 65,000 บาท ราคา 85,000 บาท ราคา 85,000 บาท  ราคา 65,000 บาท

xxx

00

สวย

21

xxx

00

ออก

22

ออย

22

ราคา บาท ราคา 55,000 บาท ราคา บาท ราคา 35,000 บาท.  ราคา 65,000 บาท

ออม

22

อสว

22

ลลล

23

รรร

23

ฬฬฬ

23

ราคา 65,000 บาท  ราคา 18,000 บาท ราคา 55,000 บาท. ราคา 55,000 บาท. ราคา 55,000 บาท.

อออ

24

ฬฬฬ

26

สวย

27

อออ

27

สวย

30

ราคา 99,000 บาท ราคา 55,000 บาท  ราคา 55,000 บาท  ราคา 65,000 บาท ราคา 85,000 บาท

ออย

33

สวส

33

ลลล

38

สวย

39

ออม

45

ราคา 65,000 บาท     ราคา 45,000 บาท ราคา 55,000 บาท   ราคา 45,000 บาท ราคา 45,000 บาท

ออย

45

xxx

00

บบบ

48

สวย

49

สวย

54

ราคา 45,000 บาท    ราคา บาท   ราคา 95,000 บาท ราคา 45,000 บาท ราคา 65,000 บาท

อมร

55

สวย

 56

สสส

56

ฬฬฬ

63

ออม

66

ราคา 55,000 บาท  ราคา 65,000 บาท ราคา 65,000 บาท  ราคา 55,000 บาท ราคา 55,000 บาท

ออก

66

ออย

66

สวน

69

สสส

70

อออ

72

ราคา 35,000 บาท  ราคา 55,000 บาทฺ ราคา 55,000 บาท  ราคา 75,000 บาท ราคา 45,000 บาท

ออย

77

ออม

 77

อมร

77

สวย

81

สสส

84

ราคา 55,000 บาท  ราคา 55,000 บาท ราคา 55,000 บาท   ราคา 55,000 บาท  ราคา 55,000 บาท

ววว

85

ออก

 88  

อมต

88

ออม

88

สพจ

89

ราคา 55,000 บาท ราคา 45,000 บาท  ราคา 65,000 บาท   ราคา 55,000 บาท ราคา 19,000 บาท 

ออย

89

ออม

 89  

สวย

91

สวย

92

อออ

96

ราคา 45,000 บาท ราคา 45,000 บาท   ราคา 45,000 บาท.     ราคา 45,000 บาท. ราคา 55,000 บาท 

ฬฬฬ

96

xxx

00

กกก

98

สสส

98

สวย

98

ราคา 45,000 บาท ราคา 45,000 บาท ราคา 99,000 บาท ราคา 85,000 บาท ราคา 65,000 บาท 

ออก

100

กกก

108

รวย

101

ออม

111

อวย

111

ราคา 45,000 บาท ราคา 108,000 บาท   ราคา 95,000 บาท ราคา 55,000 บาท  ราคา 55,000 บาท

ษษษ

123

ออก

123

ออน

123

อมร

168

ออก

168

ราคา 95,000 บาท ราคา 45,000 บาท ราคา 35,000 บาท ราคา 55,000 บาท  ราคา 45,000 บาท

ออย

191

อออ

200

ออม

222

อมร

222

ออย

222

ราคา 55,000 บาท ราคา 65,000 บาท ราคา 65,000 บาท ราคา 65,000 บาท  ราคา 65,000 บาท.

พตต

222

สคส

234

อออ

300

ษษษ

300

สยม

333

ราคา 55,000 บาท ราคา 45,000 บาท  ราคา 65,000 บาท ราคา 65,000 บาท  ราคา 29,000 บาท 

xxx

000

ฬวฬ

333

อวย

333

สวป

333

สรท

333

ราคา บาท ราคา 35,000 บาท   ราคา 65,000 บาท ราคา 45,000 บาท  ราคา 25,000 บาท. 

สมร

444

สบม

444

สขส

444

สคส

456

อออ

456

ราคา 45,000 บาท ราคา 55,000 บาท ราคา  35,000 บาท. ราคา 65,000 บาท      ราคา 99,000 บาท

ออย

500

ษษษ

500

บขบ

555

สกล

555

ฬฉว

555

ราคา 45,000 บาท. ราคา 65,000 บาท ราคา 45,000 บาท ราคา 55,000 บาท  ราคา 29,000 บาท

ยตก

555

ววว

567

สคส

567

สวย

600

สวย

650

ราคา 29,000 บาท   ราคา 65,000 บาท  ราคา 45,000 บาท ราคา 65,000 บาท  ราคา 65,000 บาท 

ออย

666

อคจ

777

อออ

700

ษษษ

700

อรธ

777

 ราคา 65,000 บาท     ราคา 29,000 บาท  ราคา 65,000 บาท ราคา 65,000 บาท   ราคา 29,000 บาท

ฬรฬ

777

อวอ

777

พตท

777

อวย

777

สธง

777

ราคา 45,000 บาท ราคา 45,000 บาท   ราคา 55,000 บาท.  ราคา 65,000 บาท ราคา 29,000 บาท 

อขก

777

สตป

777

ฬรน

777

ลบว

777

ออย

789

ราคา 29,000 บาท ราคา 29,000 บาท   ราคา 29,000 บาท  ราคา 29,000 บาท ราคา 45,000 บาท

รวย

848

ออง

888

มวล

888

ออม

899

สวย

899

ราคา 95,000 บาท ราคา 55,000 บาท ราคา 55,000 บาท ราคา 55,000 บาท ราคา 85,000 บาท

อออ

899

อลล

900

ฬฬฬ

929

ออม

959

สคส

979

ราคา 85,000 บาท ราคา 25,000 บาท ราคา 35,000 บาท ราคา 45,000 บาท ราคา 45,000 บาท

สวย

979

อมร

989

ออก

999

xxx

000

อบต

999

ราคา 45,000 บาท ราคา 45,000 บาท  ราคา 65,000 บาท ราคา บาท ราคา  59,000 บาท
กลับสู่ด้านบนสุด
ทะเบียนสวย รถมอเตอร์ไซด์ VIP หมวดใหม่

3กว

3

4กฐ

4

2กก

400

2กก

800

1กผ

2222

ราคา 25,000 บาท ราคา 25,000 บาท  ราคา 45,000 บาท   ราคา 35,000 บาท ราคา 45,000 บาท  

3กล

2222

1กผ

3333

1กฆ

4444

3กม

4444

2กx

0000

ราคา 45,000 บาท.    ราคา 45,000 บาท  ราคา 45,000 บาท ราคา 45,000 บาท ราคา บาท

2กx

0000

1กฆ

5555

2กฆ

5555

2กx

0000

1กฎ

7777

ราคา บาท ราคา 65,000 บาท.  ราคา 65,000 บาท ราคา บาท  ราคา 55,000 บาท

2กภ

8888

1กค

8888

4กฎ

8888

1กผ

8888

1กช

 9999

ราคา 85,000 บาท ราคา 85,000 บาท ราคา 85,000 บาท  ราคา 85,000 บาท ราคา 95,000 บาท
กลับสู่ด้านบนสุด